Miklavžev obisk v Kočah

V Koče je s svojimi spremljevalci prišel Miklavž. Ker je videl, da so samo pridni otroci, je razdelil samo darila in nobene leskove šibe.

 

Fotografije: Nika Čuk

 


Copyright ©KŠD Koče 2014. 

Vse pravice pridržane.